EH bij Sport

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. U verkrijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken en gevolgen. U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt houden. U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen. U raakt op de hoogte van effectieve blessurepreventieve maatregelen. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.

Onderwerpen

Sportletsels
Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen
Stoornissen in het bewustzijn
Stoornissen in de ademhaling
Stoornissen in de bloedsomloop
Letsels van de huid
Letsels van spieren en pezen
Letsels van botten en gewrichten
Letsels aan het hoofd
Warmteletsels
Koudeletsels
De organisatie van de Eerste Hulp bij sportevenementen
Overzicht beschermende materialen
Verband en hulpmiddelen

Toets

De instructeurs toetsen gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, ontvangt u het certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen. Als u hier (nog) niet in het bezit van bent, kan de instructeur Eerste Hulp u een moduleverklaring geven.