EH bij Wandelletsel

Tijdens de cursus verkrijgt u kennis van de verband – en hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt en wanneer en waarvoor ze worden gebruikt.

U leert een functioneel en goed zittend verband aanleggen op het been of delen daarvan. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk. De cursus kan in vrijwel iedere plaats in Nederland worden gevolgd.  Bezitters van een geldig Diploma Eerste Hulp en certificaat Verbandleer en Kleine Ongevallen kunnen deze cursus volgen.

Onderwerpen

Onderwerpen die behandeld worden:
-De ontstaanswijzen van blaren
-Verbandmiddelen
-Hygiëne
-Eerste Hulp bij blaren
-Eerste Hulp bij kneuzing en verstuiking
-Eerste Hulp bij eenvoudige uitwendige wonden
-Eerste Hulp bij warmteletsels

Toets

De instructeurs toetsen gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, ontvangt u het certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel. Als u hier (nog) niet in het bezit van bent, kan de instructeur Eerste Hulp u een moduleverklaring geven.