EHBO herhaling

Het Rode Kruis in Tiel geeft in principe elke maandagavond van 20.00u tot 22.00u herhalingsles.

Er wordt rekening gehouden met de normale feestdagen die op maandag vallen, en we kennen een vakantieperiode. Op zo’n lesavond worden de EHBO-vaardigheden op peil gehouden. Ook zijn er lesavonden over andere onderwerpen zoals de Ziekte van Alzheimer, ziekteleer, portofoon- en mobilofoongebruik, hygiëne, Aids-preventie en nog een tal van andere onderwerpen.

Deze onderwerpen moeten beschouwd worden als een aanvulling op de EHBO en een verrijking van de algemene kennis. Aan het volgen van herhalingen zijn geen kosten verbonden (mits Rode Kruis vrijwilliger), maar er wordt wel verwacht dat u een aantal EHBO-diensten verricht.

Het is immers belangrijk ook in de praktijk EHBO toe te passen.