EHBO leren

Binnen de evenementen hulpverlening houden vrijwilligers zich bezig met de eerstehulpverlening. Nieuwe vrijwilligers volgen bij het Rode Kruis een cursus Eerste Hulp incl Reanimatie. Daarna kunnen ze worden ingezet als eerste hulpverlener bij evenementen.
Het is immers nog steeds een belangrijke activiteit van het Nederlandse Rode Kruis.