Noodhulpteams

De Noodhulpteams verlenen hulp aan lichtgewonden tijdens grote rampen of calamiteiten. In het hele land staan vrijwilligers paraat om medische hulp te bieden, als zijnde de leden van een van 25 nieuwe Noodhulpteams. De teams zijn in de plaats gekomen van de SIGMA-teams en zijn onderdeel van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), dat op 4 januari 2016 landelijk werd ingevoerd.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen. Bij een ongeval of ramp met veel slachtoffers kan de GHOR een of meer Noodhulpteams van het Rode Kruis tegelijk met de reguliere hulpdiensten oproepen.

Sneller en tegelijkertijd hulp krijgen
De Noodhulpteams waar de nieuwe vrijwilligers deel van uitmaken, ontfermen zich dan over de lichtgewonde slachtoffers. Het ambulancepersoneel concentreert zich op de zorg voor de zwaargewonde slachtoffers. Daardoor kunnen alle gewonden, zwaar- of lichtgewond, snel en tegelijkertijd hulp krijgen. “De focus van de Noodhulpteams op lichtgewonden ligt meer in het verlengde van onze expertise, waar we de meeste ervaring mee hebben, zoals bij evenementen.

De nieuwe rol voor de Rode Kruis vrijwilligers is er gekomen omdat door veranderingen in wet- en regelgeving, maar ook door nieuwe inzichten, verbeteringen zijn doorgevoerd in de samenwerking met de Veiligheidsregio’s, de Regionale Ambulance Voorziening en het Instituut voor Fysieke Veiligheid.

Goed getraind en klaar voor inzet
Een operationeel Noodhulpteam bestaat uit 8 hulpverleners, waaronder de chauffeur, die in principe binnen 45 minuten op de incident-locatie aanwezig kunnen zijn. Van Noodhulpteamleden wordt onder meer verwacht dat zij minimaal vier keer per jaar actief zijn als EHBO-er bij grote evenementen, zoals Fruitcorso, Appelpo of de Nijmeegse Vierdaagse. Op die manier blijft hun ervaring met hulp aan lichtgewonde slachtoffers up to date en zijn zij breed inzetbaar. Aanvullend volgen noodhulpteamleden opleidingsmodules waarin zij specifieke vaardigheden en kennis leren om hun taak goed te kunnen vervullen en vindt er jaarlijks nascholing plaats.