Rode Kruis Medische team

Het Rode Kruis biedt een compleet pakket van medische zorg bij evenementen.

De medische dienst van het Rode Kruis levert medische zorg bij evenementen. Aanvullend op onze eerste hulpverleners kunnen (gespecialiseerde) verpleegkundigen, artsen en chauffeurs worden ingezet om complexe hulpvragen te beoordelen en te behandelen. Er wordt gewerkt met diverse zorgniveaus, waaronder ambulancezorg, acute zorg en huisarts- en sportgeneeskundige zorg.

Onze professionals met ervaring in de (spoedeisende) gezondheidszorg en ons materiaal voldoen aan de geldende professionele standaarden. Daarmee is de kwaliteit van onze medische ondersteuning tijdens uw evenement gewaarborgd.

Voor de ondersteuning van deze evenementen beschikken wij over hulpverleningsvoertuigen, zoals ambulances, dokterswagens, rapid responder-voertuigen en een mobiele kliniek.