Verbindingen

Het Rode Kruis Tiel heeft ook een eigen verbindingdienst. Hier is een Coördinator verbindingen actief en een plv coordinator.
Deze zorgt bij inzetten dat de verbindingsmiddelen voor handen zijn, bij grote evenementen/inzetten zal de verbindingsdienst een NCS inrichten. Dit is voor de vrijwilligers het spil in het web, hier vandaan wordt alles gecoördineerd.