Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5

Voor de hulpverlening dient een geschikte ruimte aanwezig te zijn, dit in overleg met het Rode Kruis Tiel. Ook voor de benodigde catering voor aanwezige hulpverleners is de organisatie verantwoordelijk.

Het Rode Kruis wil inspraak in het te voeren beleid t.a.v. hulpverlening in samenwerking met het bureau GHOR en of de gemeente. Ook een exemplaar van het calamiteitenplan en een kopie van vergunning zal aan het Rode Kruis moeten worden overlegd. Dit dient twee weken voor aanvang van het evenement bij ons binnen te zijn.

Het Rode Kruis werkt volgens de voorwaarden bij EHBO

Voor het aanvragen van EHBO ondersteuning bij uw evenement, dient u onderstaand formulier geheel in te vullen.

* Aan het verlenen van EHBO ondersteuning zijn kosten verbonden. 
* Aanvragen dienen minimaal 6 weken van te voren ingediend te worden! 
* U krijgt na het indienen van uw aanvraag een offerte voor de door u gevraagde diensten. 
* Indien een vraag niet relevant is, vult u dan n.v.t. in. 
* Alle velden zijn verplicht.
* Wij werken volgens de algemene voorwaarden EHBO bij evenementen 03/2009 die wij op verzoek toesturen.

Wij danken u voor uw medewerking.

 

*Vereiste informatie.
Naam organisatie *
Naam aanvrager *
Adres contactpersoon *
Postcode contactpersoon *
Woonplaats contactpersoon *
Telefoonnummer contactpersoon *
Telefoonnummer contactpersoon *
Emailadres *
Naam evenement *
Soort evenement *
Datum evenement *
Begintijd evenement *
Eindtijd evenement *
Adres (lokatie) evenement *
Plaats (evenement) *
Voor uw evenement is een vergunning afgegeven *
Omschrijf uw evenement *
Verwacht aantal deelnemers *
Zijn er andere disciplines aanwezig tijdens het evenement
Gewenst aantal hulpverleners *
Soort huisvesting (EHBO) *
Stomend water aanwezig *
U verzorgd eten voor de vrijwilligers *
U verzorgd drinken voor de vrijwilligers *
Voeg evt bestand toe